فروشگاه دزفول|دزشاپتوضیحاتی درباره بخش کمپین های اپلیکیشن شهروند دزفول :

تمامی کمپین های سطح شهر که دارای مجوز فعالیت هستند در این قسمت قرار میگیرند و کمپین های غیرمجاز و غیر شرعی حمایت نمیشوند.

اگر کمپین گروهی راه اندازی کرده اید و مجوز فعالیت دارید ما شما را بصورت کاملا رایگان حمایت میکنیم و در این قسمت معرفی میکنیم.

 

***