اپلیکیشن های ساخته شده توسط مجتبی فلاحی

نام تجاری توسعه دهنده : دزبیست

 وب سایت: www.dez20.ir

اینستاگرام : instagram.com/dez20.ir

ایمیل : dez20.ir@gmail.com 

پروفایل مجتبی فلاحی http://dez20.ir/p/profile

________________________________________________________________________________

اپلیکیشن 1 :

            نام اپ : دانستن آنچه که نمیدانیم

لینک دانلود :

http://up.dez20.ir/info/1502929/danestane-Anche-ke-nemidanim

________________________________________________________________________________

اپلیکیشن 2 :

            نام اپ : انجمن دانشجویان ایران

 

لینک دانلود  :

http://up.dez20.ir/info/1502958/anjomane-daneshjoyane-iran

________________________________________________________________________________

اپلیکیشن 3 :

نام اپ : اخبار اندیمشک

  

لینک دانلود  :

http://up.dez20.ir/info/1637484/ir_dez20_paradia 

_______________________________________________________________________________

@dez20.ir